Verdens håp – gjenreisning i Kristus

Kurset gjennomføres i samarbeid med lokale menigheter.

Nettklasser kan opprettes på forespørsel.

Kjøp av tekstbok skjer via Hermon forlags nettbutikk.

Gjennom hele Bibelen finner vi røde tråder av Guds plan. Kurset vil gi deg et bedre grunnlag for å forstå profetiske skrifter i Bibelen og du vil oppleve å få en dypere innsikt i Guds plan og hvordan Gud arbeider for å realisere den.

Norleif Askeland er kursets hovedlærer og er forfatter av kursboken. Norleif arbeider til daglig som lærer ved Bergen Bibelskole der han blant annet underviser i Det gamle testamentet. Norleif skriver følgende om kurset: Et personlig og frelsende møte med Jesus er i seg selv et mirakel. Men samtidig er det bare begynnelsen på ett. Da vi ble født på ny, ble vi alle gjenreisingsarbeidere med oppdrag i Guds plan for å gjenreise alle ting.

Det finnes ett håp for verden. Den allmektige Gud står urokkelig fast på beslutningen om å fullføre sin plan. Syndefallet kastet verden ut i mørket. Men en ny spire vokser opp fra hagen. Jesus brøt mørkets makt da han gav sitt liv på et kors. Gjenreisingen var begynt.

© 2015 FOLK bibelskole – Kristent Nettverk.