Verdens håp – gjenreisning i Kristus

Varighet: 8 uker

Pris: 800,-

Lærer: Norleif Askeland
(forfatter av kursboka)

Påmelding klasse ikke tilgjengelig

Gjennom hele Bibelen finner vi røde tråder av Guds plan. Kurset vil gi deg et bedre grunnlag for å forstå profetiske skrifter i Bibelen og du vil oppleve å få en dypere innsikt i Guds plan og hvordan Gud arbeider for å realisere den.

Norleif Askeland er kursets hovedlærer og er forfatter av kursboken. Norleif arbeider til daglig som lærer ved Bergen Bibelskole der han blant annet underviser i Det gamle testamentet. Norleif skriver følgende om kurset: Et personlig og frelsende møte med Jesus er i seg selv et mirakel. Men samtidig er det bare begynnelsen på ett. Da vi ble født på ny, ble vi alle gjenreisingsarbeidere med oppdrag i Guds plan for å gjenreise alle ting.

Det finnes ett håp for verden. Den allmektige Gud står urokkelig fast på beslutningen om å fullføre sin plan. Syndefallet kastet verden ut i mørket. Men en ny spire vokser opp fra hagen. Jesus brøt mørkets makt da han gav sitt liv på et kors. Gjenreisingen var begynt.

© 2015 FOLK bibelskole – Kristent Nettverk.