Pakt – å leve på Guds måte

Kurset gjennomføres i samarbeid med lokale menigheter.

Nettklasser kan opprettes på forespørsel.

Kjøp av tekstbok skjer via Hermon forlags nettbutikk.

I kurset «Pakt – å leve på Guds måte» skal vi gjøre oss kjent med dette begrepet som gjennomsyrer Guds ord og Guds handlinger, men som likevel er så lite omtalt.

Gud har alltid operert gjennom et paktsforhold med folket sitt. Tidsepoken vi lever i nå kalles den nye pakt. I kurset går vi igjennom alle paktene som Gud har opprettet, helt fra Adam og fram til den nye pakten i Jesus. Den nye pakten i Jesu Kristi blod er bedre enn alle de foregående, og kurset forsøker å belyse noe av rekkevidden i dette.

Kurset ser videre på emner som lovens plass i den nye pakt, betydningen av paktsmåltidet (nattverden) for kristne i dag, og hvordan pakt spiller inn på mellommenneskelige forhold som samfunnsliv og ekteskap.

© 2015 FOLK bibelskole – Kristent Nettverk.