Mennesket og Guds Frelsesplan

Kurset gjennomføres i samarbeid med lokale menigheter.

Nettklasser kan opprettes på forespørsel.

Kjøp av tekstbok skjer via Hermon forlags nettbutikk.

Det store dramaet som fortelles i Bibelen begynner med Gud Far som skaper mennesket i sitt bilde, gir dem råderett over jorda og planter en vakker hage for menneskene å bo i. Så vet vi hvordan det gikk: slangen, syndefallet, men også Jesus og hans seier på korset og i oppstandelsen.

Dette er historien om liv og død, synd og frelse, fellesskap og fiendeskap, men viktigst av alt: Dette er historien som definerer fortiden og framtiden for deg, ja, for alle mennesker, nå og i all evighet.

Velkommen til å fordype deg i Guds fantastiske frelsesplan!

© 2015 FOLK bibelskole – Kristent Nettverk.