Mennesket og Guds Frelsesplan

Varighet: 14 uker

Pris: 1200,-

Lærer klasse: Blir annonsert

Påmelding klasse ikke tilgjengelig

Lærer individuelt:

Ragni Bentsen Kjørstad
og Andreas Enstad

Det store dramaet som fortelles i Bibelen begynner med Gud Far som skaper mennesket i sitt bilde, gir dem råderett over jorda og planter en vakker hage for menneskene å bo i. Så vet vi hvordan det gikk: slangen, syndefallet, men også Jesus og hans seier på korset og i oppstandelsen.

Dette er historien om liv og død, synd og frelse, fellesskap og fiendeskap, men viktigst av alt: Dette er historien som definerer fortiden og framtiden for deg, ja, for alle mennesker, nå og i all evighet.

Velkommen til å fordype deg i Guds fantastiske frelsesplan!

© 2015 FOLK bibelskole – Kristent Nettverk.