Læren om Gud

Varighet: 14 uker

Pris: 1200,-

Lærer klasse: Blir annonsert

Påmelding klasse ikke tilgjengelig

Lærer individuelt:

Ragni Bentsen Kjørstad
og Andreas Enstad

Det er viktig at de kristne kjenner sin Gud. Forståelsen vår av hvem Gud er avgjør hvordan vi forholder oss til ham. Modulen tar for seg Guds vesen og egenskaper. Undervisningen om Jesus Kristus står helt sentralt. Du vil og få en grundig undervisning om Den Hellige Ånd, hvem han er og hva han gjør. Etter å ha fullført denne modulen vil du trolig være overveldet av Guds godhet og storhet. Å kjenne Gud gir den beste basis for en solid tro.

Kurset har totalt syv leksjoner, og vi vil både arbeide med caser til drøfting i forum og med individuelle innlveringer knyttet til leksjonene. I tillegg til at du får tilsendt kursboken vil du inne i nettklasserommet finne lydundervisning knyttet til de ulike leksjonene. Kurset er lagt opp slik at det skal være fint mulig å gjennomføre ved siden av annen jobb eller studier.

© 2015 FOLK bibelskole – Kristent Nettverk.