Læren om Gud

Kurset gjennomføres i samarbeid med lokale menigheter.

Nettklasser kan opprettes på forespørsel.

Kjøp av tekstbok skjer via Hermon forlags nettbutikk.

Det er viktig at de kristne kjenner sin Gud. Forståelsen vår av hvem Gud er avgjør hvordan vi forholder oss til ham. Modulen tar for seg Guds vesen og egenskaper. Undervisningen om Jesus Kristus står helt sentralt. Du vil og få en grundig undervisning om Den Hellige Ånd, hvem han er og hva han gjør. Etter å ha fullført denne modulen vil du trolig være overveldet av Guds godhet og storhet. Å kjenne Gud gir den beste basis for en solid tro.

Kurset har totalt syv leksjoner, og vi vil både arbeide med caser til drøfting i forum og med individuelle innlveringer knyttet til leksjonene.

© 2015 FOLK bibelskole – Kristent Nettverk.