Forstå Bibelen

Kurset gjennomføres i samarbeid med lokale menigheter.

Nettklasser kan opprettes på forespørsel.

Kjøp av tekstbok skjer via Hermon forlags nettbutikk.

Det fins mange ulike måter å forholde seg til Bibelen på. Mens boka for noen er retningsgivende i livet, vil den for andre kun være en historisk bok som ikke angår dem. Hvilket syn du har på Bibelen bestemmer hvor stor plass den får i livet ditt.

I dette kurset ser vi på hvilke premisser Bibelen selv legger. Hvilken autoritet gir Jesus til de bibelske skriftene? Hvordan tolker forfatterne av skriftene i Det nye testamentet tekster fra Det gamle testamentet? Hvordan forholder vi oss til Bibelens ulike sjangertyper? Hvilken betydning har de historiske og kulturelle barrierene når vi leser bibeleltekstene? Kurset legger også opp til praktiske øvelser i å arbeide med bibeltekster.

© 2015 FOLK bibelskole – Kristent Nettverk.