Bygg på Jesus

Kurset gjennomføres i samarbeid med lokale menigheter.

Nettklasser kan opprettes på forespørsel.

Kjøp av tekstbok skjer via Hermon forlags nettbutikk.

I dette kurset tar vi for oss de mest grunnleggende tingene i det å kjenne Jesus Kristus. Vi ser på det å kjenne Jesus gjennom omvendelse og tro og å få del i Jesu liv gjennom dåp i vann og å bli fylt av Den Hellige Ånd.

Videre ser vi på hvordan vi møter Jesus i menigheten, som Bibelen forteller oss er Jesu kropp, og hvordan det å kjenne Jesus som den som er oppstått fra de døde og som er satt til dommer over levende og døde både forandrer oss her i tiden og gir oss et trygt håp om evig liv. Kurset foregår på nett og er lagt opp for å tas ved siden av jobb eller andre studier.

Kurset gjennomføres i samarbeid med lokale menigheter.

© 2015 FOLK bibelskole – Kristent Nettverk.