Bygg på Jesus

Varighet: 14 uker

Pris: 1200,-

Lærer klasse: Blir annonsert

Påmelding klasse ikke tilgjengelig

Lærer individuelt:

Ragni Bentsen Kjørstad
og Andreas Enstad

I dette kurset tar vi for oss de mest grunnleggende tingene i det å kjenne Jesus Kristus. Vi ser på det å kjenne Jesus gjennom omvendelse og tro og å få del i Jesu liv gjennom dåp i vann og å bli fylt av Den Hellige Ånd.

Videre ser vi på hvordan vi møter Jesus i menigheten, som Bibelen forteller oss er Jesu kropp, og hvordan det å kjenne Jesus som den som er oppstått fra de døde og som er satt til dommer over levende og døde både forandrer oss her i tiden og gir oss et trygt håp om evig liv. Kurset foregår på nett og er lagt opp for å tas ved siden av jobb eller andre studier.

For å delta trenger du kun tilgang til internett på PC eller nettbrett.
Kursbok er inkludert i prisen og blir tilsendt i posten.

© 2015 FOLK bibelskole – Kristent Nettverk.