Studer Guds ord

hvor som helst

når som helst

Studer Guds ord

hvor som helst

når som helst

Lyd og video ressurser

Unike lærebøker – nå også som ebøker

Oppfølging av dyktige veiledere

DSC_0563 (1)Vi hjelper lokale menigheter å tilby systematiske bibelstudier. Kursmateriellet vårt består av tekstbøker, lyd og video. I tillegg til lokale studiegrupper tilbyr vi med ujevne mellomrom muligheten for å ta kurs i en nettklasse. I nettklassene våre følger du en fastlagt tidsplan og kurset inneholder diskusjonsoppgaver som løses sammen med andre studenter.

Kurstilbud

Bygg på Jesus

I dette kurset tar vi for oss de mest grunnleggende tingene i det å kjenne Jesus Kristus. Modulen tar for seg å kjenne Jesus gjennom omvendelse og tro og om å få del i Jesu liv gjennom dåp i vann og å bli fylt av Den Hellige Ånd. Videre ser vi på hvordan vi møter Jesus i menigheten, som Bibelen forteller oss er Jesu kropp, og hvordan det å kjenne Jesus som den som er oppstått fra de døde og som er satt til dommer over levende og døde både forandrer oss her i tiden og gir oss et trygt håp om evig liv. Les mer her.

Læren om Gud

Dette er en fantastisk modul som på en grundig men enkel måte viser hvem Gud er. Det er viktig at de kristne kjenner sin Gud. Forståelsen vår av hvem Gud er avgjør hvordan vi forholder oss til ham. Modulen tar for seg Guds vesen og egenskaper. Undervisningen om Jesus Kristus står helt sentralt. Du vil og få en grundig undervisning om Den hellige ånd, hvem han er og hva han gjør. Etter å ha fullført denne modulen vil du trolig være overveldet av Guds godhet og storhet. Å kjenne Gud gir den beste basis for en solid tro. Les mer her.

Guds rike

Det mest sentrale uttrykk i Johannes døperens, Jesu og apostlenes forkynnelse var ”Guds rike”. Det nye testamentets forkynnelse finner vi stadig oppsummert på denne måten: ”Guds rike er kommet nær!” Og denne nyheten fører til omvendelse, overgivelse, frelse og mirakler. Ut fra åpenbaringen av Guds rike kommer fellesskapet av de troende: menigheten. Ut fra denne sannheten kommer tro og seiersvisshet i møte med den ondes angrep. Og denne sannheten er som en surdeig: først liten og skjult, men i seg selv har den kraften til å gjennomsyre og prege alle andre ting. I modulen ser vi på forholdet mellom menigheten og Guds Rike, verden og Guds Rike, samt fremtiden og Guds Rike. Vi ser på hva det innebærer å være borger av dette riket og hvilke konsekvenser det får. Les mer her.

Guds frelsesplan

Hva er Bibelens lære om mennesket og dets plass i Guds evige hensikt? Hvilke følger hadde syndefallet for mennesket? Hva innebærer Jesu triumf på korset? Hva med personlig frelse og utvelgelse? Hva med helbredelse i forsoningen? Hva lærer Bibelen om døden, helvete og de ufrelstes skjebne? Hvordan blir livet for den troende i den kommende verden? Denne modulen kaster lys over disse og mange andre spørsmål knyttet til Guds fantastiske frelsesplan. Les mer her.

Forstå Bibelen

Det fins mange ulike måter å forholde seg til Bibelen på. Mens Bibelen for noen er retningsgivende i livet, vil det for andre være en historisk bok som ikke angår dem. Hvilket syn du har på Bibelen bestemmer hvor stor plass den får i livet ditt. I dette kurset ser vi på hvilke premisser Bibelen selv legger. Hvilken autoritet gir Jesus til de bibelske skriftene? Hvordan tolker forfatterne av skriftene i Det nye testamentet tekster fra Det gamle testamentet? Hvordan forholder vi oss til Bibelens ulike sjangertyper? Hvilken betydning har de historiske og kulturelle barrierene når vi leser bibeleltekstene?
Kurset legger også opp til praktiske øvelser i å arbeide med bibeltekster. Les mer her.

Pakt - å leve på Guds måte

Gud har alltid operert gjennom et paktsforhold med folket sitt. Tidsepoken vi lever i nå kalles den nye pakt. I kurset går vi igjennom alle paktene som Gud har opprettet, helt fra Adam og fram til den nye pakten i Jesus. Den nye pakten i Jesu Kristi blod er bedre enn alle de foregående, og kurset forsøker å belyse noe av rekkevidden i dette. Kurset ser videre på emner som lovens plass i den nye pakt, betydningen av paktsmåltidet (nattverden) for kristne i dag, og hvordan pakt spiller inn på mellommenneskelige forhold. Les mer her.

Gjenreising i Kristus

Selv om Bibelen består av 66 ulike bøker, skrevet av flere ulike forfattere, er den likevel èn bok, inspirert av Den hellige ånd. I dette kurset fokuserer vi på hvordan Guds evige plan åpenbares i Bibelen. Gjennom hele Bibelen finner vi røde tråder av Guds plan. Kurset vil gi deg et bedre grunnlag for å forstå profetiske skrifter i Bibelen og du vil oppleve å få en dypere innsikt i Guds plan og hvordan Gud arbeider for å realisere den. Les mer her.